Организациона структура

Организациона структура

Oргани управљања и руковођења Дома здравља Лапово

 • В.Д.Директора, др Марија Мујковић;

 • Драгица Савић, дипломирани економиста ,Помоћник директора дома здравља (за немедицинска питања);

 • Др Весна Рашковић, спец.опште медицине, Начелник Службе

 • Др Драгана Голубовић Прешић, спец. педијатрије, Начелник Службе

 • Радојка Мркоња, дипл.економиста, Начелник Службе

 • Сандра Петровић Златковић, в.м.с., Главна сестра/техничар дома здравља

 • Саша Јовановић, Магистар фармације-медицински биохемичар-шеф одсека

 • Снежана Солунац, Виша медицинска сестра/техничар у поливалентној патронажи-надзорна сестра,

 • Славољуб Миличић, Возач у санитетским превозу-шеф возача.

Управни одбор:

 • Бобан Крстић, председник Управног одбора;

 • Сабрина Павловић, заменик председника Управног одбора;

 • Марко Голубовић, члан Управног одбора;

 • др Весна Рашковић, члан Управног одбора;

 • Снежана Солунац, члан Управног одбора.

Надзорни одбор:

 • Саша Јовановић, члан Надзорног одбора;

 • Јована Јовићевић, члан Надзорног одбора;

 • Милена Јовановић, члан Надзорног одбора.


Стручни органи Дома здравља Лапово:

 • Стручни савет;

 • Комисија за унапређење квалитета рада;

 • Етички одбор;