U službi zdravlja i zdravog duhaPLAN JAVNIH NABAVKI

Plan javnih nabavki 2017 (45)


PRAVILNIK

PRAVILNIK O BLIŽEM UREDJIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE (41)


PONOVLjENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE- 1-2017 SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija 1/2017 PP (40)
Poziv za podnošenje ponuda 1/2017 PP (38)
Odluka o obustavi postupka (43)
Obaveštenje o obustavi postupka (36)


JAVNA NABAVKA 1-2017 SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija 1/2017 (45)
Poziv za podnošenje ponuda 1/2017 (42)
Zahtev za dodatnim informacijama (44)
Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama (46)
Odluka o dodeli ugovora (39)


JAVNA NABAVKA 2-2017 GORIVO
Konkursna dokumentacija 2/2017 (44)
Poziv za podnošenje ponuda 2/2017 (40)
Odgovor na zahtev za izmenu KD (60)
Odluka o dodeli ugovora (39)JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 2/2016
GORIVO

Konkursna dokumentacija (79)
Poziv za podnosenje ponuda (72)
Odluka o dodeli ugovora-Gorivo (85)JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 1/2016
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

Konkursna dokumentacija (78)
Poziv za podnošenje ponuda (71)
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (76)
Odluka o dodeli ugovora (74)PLAN JAVNIH NABAVKI

Plan javnih nabavki 2016 (84)JNMV 1/15 – AMPULIRANI LEKOVI – set B – Ponovljeni postupak

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (259)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA (266)


JNMV 2/15 – Sanitetski i laboratorijski materijal – Ponovljeni postupak

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (281)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA (274)


JNMV 3/15 – GORIVO

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (264)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA (285)


JAVNA NABAVKA 2015  – SAN. I LABORATORIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA SAN. I LAB (296)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA SAN.I LAB. 2015 (289)
OBAVEŠTENJE O IZMENI POZIVA I DOKUMENTACIJE SAN. I LAB. 2015 BR.2 (297)
ODLUKA O IZMENI KONKURSNE DOKUMENTACIJE SAN. I LAB. 2015 (303)


JAVNA NABAVKA 2015  – AMPULIRANI LEKOVI SET B

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2015 AMP.LEK (299)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA AMP.LEK 2015 (295)


JAVNA NABAVKA 2015  – SAN. I LABORATORIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA SAN I LAB 2015 (312)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA SAN I LAB 2015 (311)JAVNA NABAVKA MV 2-2014  – AMPULIRANI LEKOVI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA AL.2.2014 (394)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA AL.2.2014 (417)JAVNA NABAVKA MV 3-2014-SAN. I LABORATORIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA br2 (400)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA (426)
Obaveštenje o produženju roka (402)JAVNA NABAVKA  DOBARA GORIVO ZA SANITETSKA VOZILA

JAVNA NABAVKA – DOBARA - GORIVO ZA SANITETSKA VOZILA DZ Lapovo, za 3 meseca (408)


Nabavke na koje se ne primenjuje zakon (494)
Plan javnih nabavki 2014 (453)


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 4/2013 (629)
I JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2013.-LAPOVO (984)
II JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2013.-LAPOVO (569)
III JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2013.-LAPOVO (843)


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA-LEKOVI (659)
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA-sanit i lab.mat (503)
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA-Stomatologija (510)