U službi zdravlja i zdravog duha

Informacije o procesu akreditacije u Domu zdravlja Lapovo

Dom zdravlja Lapovo je započeo proces akreditacije u 2013. g.

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine. Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.

Nadamo se da ćemo postići zadate standarde i unapređenjem kvaliteta rada spremno dočekati spoljne ocenjivače Agencije za akreditaciju.

Dom zdravlja Lapovo  je zdravstvena ustanova na primarnom nivou čija je osnovna uloga očuvanje i unapredjenje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje  bolesti, lečenje i rehabilitacija korisnika zdravstvene zaštite, primenom savremenih medicinskih doktrina, u skladu sa vlastitim i  mogućnostima zajednice.

Dom zdravlja Lapovo kao akreditovana ustanova koja pruža stručne, bezbedne i kvalitetne zdravstvene usluge zadovoljnim korisnicima, od strane visoko motivisanih zdravstvenih radnika. Zaposleni su sa korisnicima 24h.tokom cele godine, zajedno u zdravlju i bolesti i oni mogu, znaju i hoce da pomognu korisnicima usluga da budu zdravi i dugovečni.


STRATEŠKI PLAN DZ LAPOVO 2013-2017 (568 downloads)
Dodela sertifikata o akreditaciji.pdf (454 downloads)
Prezentacija Akreditacije (495 downloads)Povodom Svečane dodele sertifikata o  akreditaciji  naše ustanove, možete videti fotografije sa skupa.