U službi zdravlja i zdravog duha


Izabrani lekari – opšta medicina:

Dr Nevenka Vujaklija, spec.opšte medicine
Dr Suzana Žugić, spec.medicine rada
Dr Dušan Vujaklija, spec.medicine rada
Dr Ana Radenković

Izabrani lekari – pedijatrija:

Dr Vesna Stanojević, spec.pedijatrije
Dr Dragana Golubović Prešić, spec.pedijatrije

Izabrani lekari – ginekologija:

Dr Danijela Milenković, spec.ginekologije i akušerstva

Izabrani lekari – pedijatrija:

Dr Violeta Lazarević
Dr Milena Milanović

Zakazivanje pregleda


Obaveštavamo pacijente da mogu da zakažu pregled kod svog izabranog lekara pozivom na broj : 034/853-911

ZAKAZIVANJE PREGLEDA VRŠI SE ISKLJUČIVO RADNIM DANIMA / OD PONEDELJKA DO PETKA