U službi zdravlja i zdravog duha

Izaberite lekara

Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO) pokrenuo je proces registracije pacijenata kod izabranog lekara kao deo projekta plaćanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti korišćenjem kapitacione formule. Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pitanje izabranog lekara.


Šta je izabrani lekar?

Izabrani lekar je lekar opšte medicine, pedijatar, ginekolog odnosno stomatolog koga Vi birate u Vašem domu zdravlja da bi čuvao Vaše zdravlje.

Zašto je važno da imate izabranog lekara?

Izabrani lekar vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje što rezultira efikasnijom i kvalitetnjom zdravstvenom zaštitom. Izabrani lekar je posvećen svojim pacijentima i uvek im je “pri ruci” kada im je potrebna pomoć, on upućuje pacijente na bolničko lečenje ili specijalizovane preglede.

Da li znate ko je Vaš lekar?

Ako znate onda ste Vi uradili sve što je u Vašem interesu. Ako je odgovor negativan, bez obzira na Vaše zdravstveno stanje, dođite u Dom zdravlja i odaberite ga.

Kako se bira?

Lekar se bira sa spiska izabranih lekara koji je istaknut u odgovarajućim službama doma zdravlja, na period od jedne kalendarske godine, popunjavanjem formulara. Izjava o izabranom lekaru se produžava automacki osim ako se pismeno ne izjasnite drugačije.

Koje su dužnosti izabranog lekara?

izabrani lekar sprovodi mere očuvanja i unapređenja zdravlja, sprovodi mere prevencije bolesti (savetovanja, sistematske i ciljane preglede), vrši preglede i dijagnostiku, leči i prati tok lečenja, upućuje na druge nivoe po potrebi, vodi medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju svakog pacijenta, propisuje recepte, utvrđuje privremenu sprečenost za rad, daje mišljenje o zdravstvenom stanju i sve u vezi ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja.
Kada se bira lekar?
Pri prvoj poseti lekaru, odlučite se za nekog sa spiska i popunite obrazac izjave o izboru, međutim ne morate čekati da se razbolite učinite to odmah i dobićete prijatelja Vaše porodice, koji je tu za Vas, da Vam da savet i da Vas leči kad je to potrebno.

Kod izabranog lekara se leče svi!

1. Deca od 0-18 godina leče se kod izabranog pedijatra u službi zdravstvene zaštite dece i omladine (zato je važno da imate izabranog pedijatra za Vaše dete). U zavisnosti od uzrasta Vašeg deteta birate predškolskog ili školskog pedijatra.
2. Žene od 15 godina pa do kraja svog života, za sva pitanja i probleme vezane za trudnoću i žensko zdravlje obraćaju se svom izabranom ginekologu u službi zdravstvene zaštite žena.
3. Odrasli (muškarci i žene) od 18 godina pa do kraja života, leče se kod svog izabranog lekara opšte medicine u službi zdravstvene zaštite odraslih.
4. Deca do 18 godina, trudnice, stariji od 65 godina i bolesni od određenih hroničnih bolesti imaju svog izabranog stomatologa tj. svog zubara u okviru stomatološke zdravstvene zaštite.