U službi zdravlja i zdravog duha

DOM ZDRAVLJA LAPOVO
 

Ive Andrića br.9
34220 Lapovo, Srbija

Telefon za gradjane: (034)853-911

Direktor:
034/850-130

Ostali telefoni:
034/853-349
Fax: 034/853-349

Pib:102115203
Matični broj: 17211986

Naša adresa elektronske pošte:
dzlapovo@mts.rs

Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije
Opština Lapovo