U službi zdravlja i zdravog duha

I Službe za zdravstvenu zaštitu žena, dece i školske omladine, polivalentnu patronažu, laboratorijsku dijagnostiku i dečju preventivnu stomatologiju

Odsek za laboratorijsku dijagnostiku:

1.Jovanović Saša, dipl ph, biohemije
2.Aleksandrović Slađana, Medicinski tehničar – laborant
3.Stevanović Marija, Medicinski tehničar – laborant
4.Filipović Verica, Medicinski tehničar – laborant
5.Filipović Vesna, Medicinski tehničar – laborant

Odsek za zdravstvenu zaštitu dece , školske omladine i dečju preventivnu stomatologiju:

1.Stanojević Vesna, dr spec.pedijatar,
2.Dragana Golubović-Prešić, dr. spec. pedijatrije, Pomoćnik direktora za medicinska pitanja
3.Cvetković Ljubinka, Medicinski tehničar
4.Lukić Gordana, Medicinski tehničar
5.Lazarević Violeta, dr. stomatologije
6.Šikonja Svetlana, Stomatološki tehničar

Odseku za zdravstvenu zaštitu žena i polivalentnu patronažu:

1.Danijela Milenković, dr spec.ginekologije i akušerstva
2.Petrović Mirjana, Medicinski tehničar
3.Petrović-Zlatković Sandra, Glavni medicinski tehničar
4.Solunac Snežana, Patronažna sestra

II Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, zaposlenih, hitnu medicinsku pomoć, kućno lečenje i zdravstvenu negu i opštu stomatologiju

Odsek za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje:

1.Dejan Stevanović, dr.spec.urgentne medicine
2.Marina Šalipurović dr medicine
3.Mirela Ćibić Zlatković dr medicine
4.Krstić Dragana, Medicinski tehničar
5.Dostanić Slavica, Medicinski tehničar
6
.Jovičić Gordana, Medicinski tehničar
7.Jocić Ivana Medicinski tehničar
8.Danijela Đorđević, Nadzorna sestra

Odsek za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva:

1.Vujaklija Nevenka, dr spec.opšte medicine
2.Ana Radenković, dr medicine
3.Radosav Pavlović, dr medicine
4.Arsenijević Tanja, Medicinski tehničar
5.Spasojević Radica, Medicinski tehničar
6.Rajić Snežana, Medicinski tehničar
7.Vesna D.Šišković, Medicinski tehničar

Na specijalizaciji:

1.Mujković Srđan, dr medicine
2.Mujković Marija, dr medicine v.d.direktora
3.Rašković Vesna, dr medicine

Odsek za internu medicinu i medicinu rada:

1.Suzana Žugić, spec.medicine rada
2.Vujaklija Dušan, spec.medicine rada
3.Zdravković Slavica, Medicinski tehničar
4.Tomanović Nataša, Medicinski tehničar

Odsek za opštu stomatologiju:

1.Milena Solunac dr. stomatologije
2.Šišković Vesna, Stomatološki tehničar
3.Gajić Slavoljub, Zubni tehničar

III Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove

Odsek za pravne i ekonomsko-finansijske poslove :

1.Mrkonja Radojka, dipl ecc – Načelnik
2.Dragica Savić, dipl ecc – Šef
3.Stojanović Tatjana, Referent za opšte i pravne poslove
4.Petrović Slaviša, Blagajnik.
Odsek za tehničke i druge poslove:

1.Jelenković Miloš, Vozač
2.Miličić Slavoljub, Referent za zaštitu od požara -Vozač
3.Tošinović Slaviša, Vozač
4.Jovanović Boban, Vozač
5.Rajković Ana, Pomoćni radnik
6.Šišković Snežana, Pomoćni radnik
7.Prokić Suzana, Pomoćni radnik