U službi zdravlja i zdravog duha

RUKOVODSTVOOsnivač Doma zdravlja Lapovo:

Opština Lapovo

Rukovodstvo Doma zdravlja Lapovo

 • dr Marija Mujković, dr medicine vd. direktora
 • dr Dragana Golubović Prešić, specijalista pedijatrije – Pomoćnik direktora za medicinsku delatnost,
 • Radojka Mrkonja, diplomirani ekonomista – Načelnik službe za pravne i ekonomsko finansijske poslove,
 • Sandra Petrović Zlatković, v.m.s., – Glavni tehničar doma zdravlja,
 • Danijela Đorđević, m.s., – Nadzorna sestra-tehničar,
 • Dragica Savić, diplomirani ekonomista – Šef odseka za pravne i ekonomsko-finansijske poslove,

Saša Jovanović, dipl.ph medic.biohemije – Šef odseka za laboratorijsku delatnost

Upravni odbor:

 • Marko Golubović
 • Sabrina Pavlović
 • Boban Krstić
 • Snežana Solunac
 • Marina Šalipurović

Nadzorni odbor:

 • Milena Jovanović, član Nadzornog odbora;
 • Jovana Jovićević, član Nadzornog odbora;
 • Saša Jovanović, član Nadzornog odbora;

Stručni organi Doma zdravlja Lapovo:

 • Stručni savet;
 • Komisija za unapređenje kvaliteta;
 • Etički odbor;
 • Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija

Odsek za tehničke i druge poslove:

 • Marko Banković
 • Ivan Tošinović
 • Goran Vučković