U službi zdravlja i zdravog duha
18 0

Postavio  in Saopštenja

Ministarstvo zdravlja je, uz podršku Svetske banke, u okviru projekta «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou»- DILS, realizovalo sprovođenje detaljnih energetskih pregleda i izrade elaborata o energetskoj efikasnosti glavnih zgrada 155 domova zdravlja, ukupne korisne površine od preko 590 000 m2.

Pomoćnik ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije, prim. dr Dragan Vukanić, uručio je danas predstavnicima 155 domova zdravlja elaborate o energetskoj efikasnosti. Skupu je prisustvovala projektni administrator, dr Tatjana Bajić Živić, koordinator izrade elaborata, Saša Veselinović, savetnik za izradu elaborata o energetskoj efikasnosti, Nikola Mirkov, direktori 155 domova zdravlja i predstavnici medija.

Dobijeni elaborati, izrađeni od strane tima licenciranih inženjera, omogućuju uvid u stanje objekata domova zdravlja po pitanju energetske efikasnosti i planiranje investicija kojima bi se postigle značajne uštede kroz smanjenje potrošnje energije za grejanje objekata. Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada posredno utiče i na smanjenje emisije gasova odgovornih za stvaranje efekta staklene bašte.

Elaborati o energetskoj efikasnosti su, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilniku o uslovima, sadržini i izdavanju sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, neophodni deo tehničke dokumentacije za sve nove zgrade ili već postojeće na kojima se vrši rekonstrukcija, adaptacija, energetska sanacija.

Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti domova zdravlja, u okviru projekta «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou»- DILS, predstavlja jedan od najvećih pojedinačnih napora u ispitivanju energetske efikasnosti zgrada u našoj zemlji, posebno kada su u pitanju objekti javne namene.

EEE 1 EEE 3 EEE 2