U službi zdravlja i zdravog duha
10 0

Postavio  in Vesti

Nakon osnivanja Svetske organizacije, Generalna skupština UN je 11. decembra 1946. godine osnovala organizaciju za pomoć deci –UNICEF, odnosno Fond Ujedinjenih nacija za decu. Radi se o vodećoj svetskoj organizaciji koja se brine o deci, njihovim pravima i životnim potrebama. Deluje na osnovu Konvencije UN o pravima deteta, a njegova osnovna uloga je da u saradnji sa vladama i civilnim sektorom pomaže u promociji, zaštiti i ostvarivanju prava dece. Osnovna ideja vodilja aktivnosti koju sprovodi sadržana je u ideji da “čovečanstvo duguje deci najbolje što ima”.

Prvobitna ideja za njegovo osnivanje bila je pomoć deci Evrope nakon završenog Drugog svetskog rata, a nakon Evrope, UNICEF je usmerio pomoć i na druge delove sveta kako bi pomogao deci u Africi, Aziji i Južnoj Americi. Inače, UNICEF pruža dve vrste pomoći: hitnu pomoć prilikom prirodnih katastrofa i oružanih sukoba kao i razvojno-dugoročnu pomoć koja planski predviđa sistemske promene kako u institucijama tako i u ponašanju za dobrobit dece.

U Republici Srbiji ove 2017. kao i nekoliko godina unazad, UNICEF realizuje nekoliko važnih projekata. U oblasti ranog razvoja deteta to su projekti “Zdravlje” i “Učenje u ranom detinjstvu”, u sferi obrazovanja “Inkluzivno obrazovanje”, u sistemu dečije zaštite “Jačanje ugroženih porodica”, “Nasilje nad decom”, “Pravda za decu” i “Praćenje prava dece”. Kao odgovor na izbegličku i migrantsku krizu, UNICEF u Srbiji sa partnerima realizuje projekat “Izbeglička i migrantska kriza”, i u cilju pomoći deci uspostavio je dečije kutke i kutke za majke i bebe.