U službi zdravlja i zdravog duha
08 0

Postavio  in Vesti


10. decembar
svuda u svetu obeležava kao Međunarodni dan ljudskih prava ili Dan ljudskih prava. Obeležava se od 1950. godine na dan kada je dve godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojom je prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika”. Ovim dokumentom je istaknuto da su prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Inače, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je dokument koji je zasnovan na tradiciji civilnog društva i polazi od toga da su “svi ljudi rođeni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima, a rođenjem i prvim trenucima života čovek poseduje ljudska prava koja su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata”.

Sporazum o ljudskim pravima okvirno čine ukupno tridesetak članova, a za najznačajnije se smatraju: pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti, pravo na obrazovanje, zaposlenje, lekarsku negu, socijalnu sigurnost, sloboda od torture, sloboda mišljenja, uverenja, veroispovesti i druga.

U Republici Srbiji ljudska prava regulisana su Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom i drugim sistemskim zakonima.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije organizuje Sajam pod nazivom “Složni mozaik Srbije” na kojem će biti prisutni predstavnici državnih institucija, nacionalnih saveta, organizacija civilnog društva i drugi. Svečano otvaranje Sajma je 10. decembra 2017. godine, sa početkom u 10 časova. Mesto održavanja je Beogradski sajam, hala 5, Bulevara Mišića 14.