U službi zdravlja i zdravog duha
17 0

Postavio  in Vesti

21 septembar

Cilj obeležavanja Svetskog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti jeste skretanje pažnje javnosti o značaju bolesti, poteškoćama i izazovima u dijagnostici i lečenju, kao i potrebama i problemima sa kojima se oboleli i njihove porodice svakodnevno susreću.
Demencija predstavlja stečeni gubitak intelektualnih sposobnosti, sa dominantnim poremećajem pamćenja, mišljenja i ponašanja, koji značajno ometaju profesionalne i svakodnevne aktivnosti. Demencija kroz Alchajmerovu bolest čini preko 50% svih oblika demencija. Istraživanja ukazuju da u svetu oko 47,5 tačan broj obolelih od demencije i Alchajmerove bolesti u Srbiji još uvek nije poznat, ali se procenjuje se da bi broj obolelih mogao biti čak i do 160.000 sa tendencijom porasta u budućnosti.

Uzroci nastanka bolesti još uvek nisu potpuno poznati. Pretpostavlja se da starije životno doba pretstavlja glavni faktor rizika, jer se nakon šezdesete godine života učestalost obolevanja udvostručava na svakih pet godina života. Pored toga, faktore rizika predstavljaju i različiti cirkulatorni poremećaji, neurodegenerativne promene mozga kao i predhodne povrede mozga.

Početni simptomi bolesti mogu biti različiti, ali stručnjaci naglašavaju 10 upozoravajućih znakova:

  • zaboravljanje koje remeti svakodnevnicu
  • smanjena moć planiranja i rešavanja problema
  • teškoće u obavljanju poznatih zadataka
  • dezorjentisanost u vremenu i prostoru
  • problemi sa apstraktnim mišljenjem
  • problemi u pronalaženju odgovarajućih reči
  • gubljenje stvari
  • smanjeno ili slabo rasuđivanje
  • povlačenje iz društvenih aktivnosti
  • promene raspoloženja i ličnosti

U ovom trenutku ne postoji efikasni lek za Alchajmerovu bolest, ali postoji adekvatna terapija koja sprečava dalje napredovanje bolesti. Zbog toga je veoma bitno da se bolest otkrije u početnom stadijumu kako bi pacijent što duže mogao samostalno da funkcioniše.

Osobe obolele od Alchajmerove bolesti, su upućene na pomoć i negu od strane svoje porodice. Lekar, pacijent i članovi porodice zajedničkom saradnjom mogu doprineti lakšem savladavanju bolesti.

Pozivamo članove porodica, negovatelje obolelih od Alchajmerove bolesti da 22.09. 2017. godine od 11.00 do 14.00 sati, u prostorijama Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Kragujevac dođu i besplatno preuzmu “Vodiče za život sa bolešću” koji će im pomoći da da što bolje upoznaju potrebe obolelih kako bi im što adekvatnije pomogli.

Achajmerova bolest nije razlog da se povlačite ili krijete u sebe. Naprotiv, što je više ljudi u Vašoj okolini upoznato sa situacijom, to ćete lakše naići na razumevanje, pomoć i podršku.