Лекари

С П И С А К
ЛЕКАРА ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО

ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ:

1. РАШКОВИЋ ВЕСНА , Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле-начелник службе
2. ГОЛУБОВИЋ ПРЕШИЋ ДРАГАНА, Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу-начелник службе
3. ВУЈАКЛИЈА НЕВЕНКА, Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле
4. СУЗАНА ЖУГИЋ, Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле
5. МИЛЕНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене
6. АНА РАДЕНКОВИЋ, Доктор медицине изабрани лекар
7. ЛАЗАРЕВИЋ ВИОЛЕТА, Доктор стоматологије
8. МИЛЕНА СОЛУНАЦ, Доктор стоматологије


ОСТАЛИ ЛЕКАРИ:

1. СТЕВАНОВИЋ ДЕЈАН, Доктор медицине специјалиста у кућном лечењу
2. МАРИНА ШАЛИПУРОВИЋ, Доктор медицине у кућном лечењу
3. РАДОСАВ ПАВЛОВИЋ, Доктор медицине у кућном лечењу
4. МИРЕЛА ЋИБИЋ ЗЛАТКОВИЋ, Доктор медицине у кућном лечењу
5. АНЂЕЛА СОЛУНАЦ СЕКУЛИЋ, Доктор медицине у кућном лечењу