Контакт

Дом здравља Лапово ул.Иве Андрића бр.9 34220 Лапово тел: 034/853-911 фаx: 034/853-349 е-маил:
Дом здравља Лапово
ул.Иве Андрића бр.9
34220 Лапово

тел: 034/853-911
факс: 034/853-349

емаил: dzlapovo@mts.rs
dzlapovo@gmail.com